پرداخت در محل در شهر شیراز

توجه فرمایید که این امکان مختص شهر شیراز می باشد