حمل و نقل سفارشات

زمان ارسال سفارشات

سفارشات پس از ثبت و پرداخت نهایی حداکثر ظرف مدت 1 روز کاری به آدرس ثبت شده ارسال می گردد

نحوه ارسال سفارشات

ارسال سفارشات با توجه به نوع حامل انتخاب شده ، توسط پیک موتوری به صورت رایگان به دفاتر تحویل کالا ارسال شده و پس از آن کد رهگیری برای شما ارسال می گردد